Yêu cầu xét tuyển của các trường Y khoa Hungary vào năm 2018

“Các trường đại học không phân biệt dựa vào sắc tộc, màu da, quốc tích hoặc dân tộc thiểu số, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân.”

Dưới đây là là những yêu cầu xét tuyển dành cho các ứng viên vào năm 2018.
1) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông/ Học bạ chính thức từ trường phổ thông (hoặc giấy chứng nhận tạm thời để chứng nhận việc bạn sẽ tốt nghiệp trong thời hạn đăng ký, và bạn có thể bổ sung sau đó, trễ nhất là tới lúc thi tuyển) với số điểm cao nhất có thể trong các môn Hóa học, Vật Lý và Sinh học.
2) Nếu không thì bạn cần có Chứng nhận có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn (ví dụ GED®, HiSET®, và TASC™ ở Mỹ).
3) Kỹ năng Anh ngữ với tối thiếu trình độ B2 hoặc kiến thức trung cấp Anh ngữ (không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ); tuy nhiên
EU Meducation® đề nghị các bạn ứng viên nên có TOEFL iBT từ 100 điểm trở lên, hoặc IELTS từ 7.0 hoặc cao hơn.
4) Độ tuổi tối thiểu là 18 tuổi; không giới hạn tuổi tối đa dựa vào “Tuyên bố chung tránh phân biệt” (Statement of Non-Discrimination) bởi các trường đại học với nhau.

[Hãy click vào đây để thấy những tài liệu cần thiết].

Debreczenyi, János

graduation_pte

Scroll to Top