About Europe

ben thanh market, saigon, ho chi minh

Khóa học dự bị ở châu Âu

Dù sao thì 1 thứ không bao giờ thay đổi đó chính là những tiêu chuẩn cơ bản và những yêu cầu khắt khe dành cho sinh viên Y khoa để có thể hoàn thành việc học Y. Vì vậy, phẩm chất/chất lượng của những “bác sĩ” Y khoa lúc tốt nghiệp trường đại học Y đều phải là như nhau – quá trình học chuyên khoa sẽ tiếp theo sau khi có giấy phép hành nghề Y, có thể là bằng những chương trình Nội trú tại nhiều cơ sở bệnh viên với những ngành chuyên khoa ở những mức độ khác nhau.

Scroll to Top